Hrvatski jezični portal

kòmpost

kòmpost (kompȍst) m 〈G kȍmpōstā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kompost
G komposta
D kompostu
A kompost
V komposte
L kompostu
I kompostom
množina
N komposti
G komposta
D kompostima
A komposte
V komposti
L kompostima
I kompostima
jednina
N kompost
G komposta
D kompostu
A kompost
V komposte
L kompostu
I kompostom
množina
N komposti
G komposta
D kompostima
A komposte
V komposti
L kompostima
I kompostima
Definicija
agr. biološko gnojivo od sazrelih mješavina organskih raspadnih otpadaka (lišće, trava, ostaci voća, povrća, pepeo itd.)
Etimologija
njem. Kompost ← lat. compositus: sastavljen