Hrvatski jezični portal

kokòšār2

kokòšār2 m 〈G kokošára〉

Izvedeni oblici
jednina
N kokošar
G kokošara
D kokošaru
A kokošara
V kokošaru
L kokošaru
I kokošarom
množina
N kokošari
G kokošara
D kokošarima
A kokošare
V kokošari
L kokošarima
I kokošarima
Definicija
zool. veliki europski jastreb (Cirus cyaneus)