Hrvatski jezični portal

kokòšār1

kokòšār1 m 〈G kokošára〉

Izvedeni oblici
jednina
N kokošar
G kokošara
D kokošaru
A kokošara
V kokošaru
L kokošaru
I kokošarom
množina
N kokošari
G kokošara
D kokošarima
A kokošare
V kokošari
L kokošarima
I kokošarima
Definicija
1. a. onaj koji uzgaja i prodaje kokoši b. onaj koji je u dodiru s kokošima (krade, lovi itd.)
2. kokošinjac, kokošarnik