Hrvatski jezični portal

kȍks1

kȍks1 m

Izvedeni oblici
jednina
N koks
G koksa
D koksu
A koks
V kokse
L koksu
I koksom
množina
N koksovi
G koksova
D koksovima
A koksove
V koksovi
L koksovima
I koksovima
Definicija
kem. visokokalorično gorivo, dobiva se suhom destilacijom kamenog ugljena [metalurški koks; plinski koks]
Etimologija
njem. Koks ← engl. coaks