Hrvatski jezični portal

aristòkratski

aristòkratski pril.

Definicija
na način aristokrata, kao aristokrat; gospodski