Hrvatski jezični portal

arìtmički

arìtmički pril.

Definicija
na način aritmije