Hrvatski jezični portal

kȍma3

kȍma3 ž

Izvedeni oblici
jednina
N koma
G kome
D komi
A komu
V komo
L komi
I komom
množina
N kome
G koma
D komama
A kome
V kome
L komama
I komama
Definicija
astron. plinoviti sloj oko čvrste jezgre zvijezde repatice (kometa)
Etimologija
lat. coma ← grč. kómē: kosa