Hrvatski jezični portal

kȍma1

kȍma1 ž 〈G mn kȏmā〉

Izvedeni oblici
jednina
N koma
G kome
D komi
A komu
V komo
L komi
I komom
množina
N kome
G koma
D komama
A kome
V kome
L komama
I komama
Definicija
1. pat. potpun gubitak svijesti, duboka nesvjestica iz koje bolesnika nije moguće probuditi nikakvim podražajima [duboka koma]
2. žarg. a. loše raspoloženje zbog velikih problema [biti u komi]; depresija, klonulost b. teško, katastrofalno stanje [privreda je u komi]
Etimologija
grč. kȏma: duboki san