Hrvatski jezični portal

arma

arma (izg. ȁrma) ž

Definicija
oružje, sprava, alat
Sintagma
arma Christi (izg. arma krȉsti) predmeti kojima je Krist bio mučen ili koji simboliziraju njegovu muku
Etimologija
lat.