Hrvatski jezični portal

kònop

kònop m 〈G mn kȍnōpā〉

Izvedeni oblici
jednina
N konop
G konopa
D konopu
A konop
V konope
L konopu
I konopom
množina
N konopi
G konopa
D konopima
A konope
V konopi
L konopima
I konopima
Definicija
upredeno konopljino (ili sintetično) vlakno [usukani konop; privezni konop]; konopac, uže
Sintagma
potezanje konopa nadmetanje u kojem dvije grupe momaka potežu konop dok jedna potpuno ne povuče na svoju stranu; natezanje užeta, potezanje konopca
Etimologija
prasl. *konoplь: konoplja (rus. konopljá, polj. konop) ← vulg. lat. *canapis ≃ stvnjem. hanaf, grč. kánnabis