Hrvatski jezični portal

ȃrpa1

ȃrpa1 ž 〈G mn -ā/-ī〉

Definicija
glazb. novogvinejski bubanj duga korpusa
Etimologija
egz.