Hrvatski jezični portal

konfucijanìzam

konfucijanìzam m 〈G -zma〉

Izvedeni oblici
jednina
N konfucijanizam
G konfucijanizma
D konfucijanizmu
A konfucijanizam
V konfucijanizme
L konfucijanizmu
I konfucijanizmom
množina
N konfucijanizmi
G konfucijanizama
D konfucijanizmima
A konfucijanizme
V konfucijanizmi
L konfucijanizmima
I konfucijanizmima
Definicija
fil. rel. pol. etički, obrazovni i društveni sustav koji su naučavali Konfucije i njegovi učenici, u kojem se ističe ljubav spram svih ljudi, štovanje predaka, poslušnost roditeljima i skladnost misli i ponašanja; do 1912. vladajuća filozofija-religija u Kini koja je utjecala na društveno-politički život