Hrvatski jezični portal

kontinùīran

kontinùīran prid.odr. -ī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N kontinuiran
G kontinuirana
D kontinuiranu
A kontinuirana / kontinuiran
V kontinuirani
L kontinuiranu
I kontinuiranim
množina
N kontinuirani
G kontinuiranih
D kontinuiranim / kontinuiranima
A kontinuirane
V kontinuirani
L kontinuiranim / kontinuiranima
I kontinuiranim / kontinuiranima
 
srednji rod
jednina
N kontinuirano
G kontinuirana
D kontinuiranu
A kontinuirano
V kontinuirano
L kontinuiranu
I kontinuiranim
množina
N kontinuirana
G kontinuiranih
D kontinuiranim / kontinuiranima
A kontinuirana
V kontinuirana
L kontinuiranim / kontinuiranima
I kontinuiranim / kontinuiranima
 
ženski rod
jednina
N kontinuirana
G kontinuirane
D kontinuiranoj
A kontinuiranu
V kontinuirana
L kontinuiranoj
I kontinuiranom
množina
N kontinuirane
G kontinuiranih
D kontinuiranim / kontinuiranima
A kontinuirane
V kontinuirane
L kontinuiranim / kontinuiranima
I kontinuiranim / kontinuiranima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N kontinuirani
G kontinuiranog / kontinuiranoga
D kontinuiranom / kontinuiranome / kontinuiranomu
A kontinuiranog / kontinuirani
V kontinuirani
L kontinuiranom / kontinuiranome / kontinuiranomu
I kontinuiranim
množina
N kontinuirani
G kontinuiranih
D kontinuiranim / kontinuiranima
A kontinuirane
V kontinuirani
L kontinuiranim / kontinuiranima
I kontinuiranim / kontinuiranima
 
srednji rod
jednina
N kontinuirano
G kontinuiranog / kontinuiranoga
D kontinuiranom / kontinuiranome / kontinuiranomu
A kontinuirano
V kontinuirano
L kontinuiranom / kontinuiranome / kontinuiranomu
I kontinuiranim
množina
N kontinuirana
G kontinuiranih
D kontinuiranim / kontinuiranima
A kontinuirana
V kontinuirana
L kontinuiranim / kontinuiranima
I kontinuiranim / kontinuiranima
 
ženski rod
jednina
N kontinuirana
G kontinuirane
D kontinuiranoj
A kontinuiranu
V kontinuirana
L kontinuiranoj
I kontinuiranom
množina
N kontinuirane
G kontinuiranih
D kontinuiranim / kontinuiranima
A kontinuirane
V kontinuirane
L kontinuiranim / kontinuiranima
I kontinuiranim / kontinuiranima
Definicija
koji se ne prekida [kontinuiran proces; kontinuirani napori]; stalan, trajan
Sintagma
kontinuirana funkcija mat. funkcija za koju maloj promjeni varijable odgovara po volji mala promjena vrijednosti funkcije;
kontinuirani skup mat. skup koji u sebi nema »praznina« (npr. realni pravac ili kružnica)
Etimologija
njem. kontinuiert ≃ lat. continuus: neprekinut