Hrvatski jezični portal

ars

ars (izg. ȁrs) m

Definicija
umjetnost, znanje, vještina
Sintagma
ars antiqua (izg. ars antíkva) glazb. pov. razdoblje u razvoju glazbe (Francuska, 12—14. st.);
ars magna (izg. ars mȁgna) pov. tobožnja srednjovjekovna specifična metoda otkrivanja istine;
ars nova (izg. ars nȍva) glazb. pov. naziv za razdoblje od o. 1320. do poč. 15. st.;
ars poetica (izg. ars poétika) naziv književno-teorijskih rasprava; pjesnička umjetnost
Etimologija
lat.