Hrvatski jezični portal

korijàndar

korijàndar m 〈G -dra, N mn -dri〉

Definicija
bot. aromatična mediteranska biljka (Coriandrum sativum) iz porodice štitarki (Umbelliferae); služi kao začin, u medicini, u proizvodnji likera i parfema
Etimologija
lat. coriandrum ← grč. koriándron