Hrvatski jezični portal

àdijafōn

àdijafōn m

Definicija
glazb.
1. instrument s tipkama, sličan harmonici, konstruiran 1826. u Beču
2. klavir koji umjesto žica ima viljuške, konstruiran 1882. u Leipzigu