Hrvatski jezični portal

artìkl

artìkl m 〈G mn -kālā〉

Izvedeni oblici
jednina
N artikl
G artikla
D artiklu
A artikl
V artikle
L artiklu
I artiklom
množina
N artikli
G artikala / artikla
D artiklima
A artikle
V artikli
L artiklima
I artiklima
Definicija
1. pojedina i određena vrsta robe u trgovini
2. gram. čestica koja u nekim jezicima dolazi uz drugu riječ, osobito uz imenicu; član
3. pravn. razg. pojedini paragraf zakona; član, članak
Etimologija
njem. Artikel ← lat. articulus