Hrvatski jezični portal

kòruna

kòruna ž

Definicija
1. v. korona (2b)
2. kruna, vijenac