Hrvatski jezični portal

kòrnjača

kòrnjača ž 〈G mn kȍrnjāčā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kornjača
G kornjače
D kornjači
A kornjaču
V kornjačo
L kornjači
I kornjačom
množina
N kornjače
G kornjača
D kornjačama
A kornjače
V kornjače
L kornjačama
I kornjačama
Definicija
1. zool. kopnena i morska životinja (Chelonia, Testudines) iz reda gmazova, jakog oklopa, kreće se sporo (npr. barska k. Emys orbicularis, grčka čančara Testudo hermanni)
2. pren. a. vrlo ružna, smežurana osoba [ružan kao kornjača] b. vrlo stara osoba, osoba koja predugo živi
Sintagma
morske kornjače zool. gmazovi (Cheloniidae) iz reda kornjača; morskovodnice
Frazeologija
(kretati se) kao kornjača vrlo polagano stizati, vući se;
živjeti kao kornjača živjeti vrlo dugo, doživjeti vrlo duboku starost (ob. podr. u zn. predugo živjeti, početi sličiti na kornjaču od staračke ružnoće)