Hrvatski jezični portal

kȍska

kȍska ž 〈G mn kȍsākā/-ī〉

Definicija
jedna od velikih kosti u građi čovjeka ili životinje (npr. bedrena kost)