Hrvatski jezični portal

kòsa2

kòsa2 ž

Izvedeni oblici
jednina
N kosa
G kose
D kosi
A kosu
V koso
L kosi
I kosom
množina
N kose
G kosa
D kosama
A kose
V kose
L kosama
I kosama
Definicija
ukrivljen dug nož na držalu, oruđe kojim se, držeći ga s obje ruke, kosi trava, korov itd.
Frazeologija
došla kosa do kamena dalje se ne može, mjera se napunila, dalje ne ide;
namjerila se kosa na brus suočila su se dva tvrda i nepopustljiva
Onomastika
pr. (prema zanimanju i nadimačka): Kòsac (Požega), Kòsec (450, Zagorje, v. i kos), Kòsēr (Ðurđevac), Kòsijer (Podravina, 470, Kordun, Z Slavonija), Kòsihajda (Z Slavonija), Kòsīr (120, Zagorje), Kòsjēr (100, Duga Resa), Kosjèrina (Dubrovnik), Kȍsor (370, Drniš, sred. Dalmacija), Kȍsōrčić (Sinj, Rijeka), Kȍsorić (Vukovar, Jastrebarsko)
Etimologija
prasl. *kosa (rus. kosá, polj. kosa) ≃ lit. kasti: udarati