Hrvatski jezični portal

kòsa1

kòsa1 ž 〈N mn kȍse razg.

Izvedeni oblici
jednina
N kosa
G kose
D kosi
A kosu
V koso
L kosi
I kosom
množina
N kose
G kosa
D kosama
A kose
V kose
L kosama
I kosama
Definicija
vlasi na glavi čovjeka
Sintagma
plava kosa kosa svijetle, žute boje; blond;
jaka, bujna kosa opr. slaba, rijetka kosa
Frazeologija
kosa mi se diže na glavi uzrujao sam se, uzbudio, prestrašio (osjećaj straha, užasnutosti)
Onomastika
Kòsan m. os. ime (narodno), zast.; Kòsana ž. os. ime
pr. (nadimačka ili od imena): Bjelòkosić (Dubrovnik), Kosálec (170, Zlatar Bistrica, Zagreb), Kòsānčić (Zagreb), Kòsanić (Osijek, Dugo Selo), Kosánović (2320, Ogulin, Lika, Pokuplje, Z Slavonija), Kòsār (Garešnica), Kósić (1490, Krk, Pokuplje, šira okolica Zagreba, Kordun, v. i kos), Kòsmač (Međimurje), Kòsmačin (Vinkovci, Zagorje), Kòsmać (Bjelovar, Rijeka), Kòsmat (120, Donja Stubica), Kóso (Križevci, Pula), Kosójević (Bjelovar, Grubišno Polje), Màsnikosa (160, Knin, S Dalmacija), Màsnikosić (Zagreb)
Etimologija
prasl. *kosa (rus. kosá, polj. kosa), lit. kasa ≃ v. češalj, češljati