Hrvatski jezični portal

adinàtōn

adinàtōn m 〈G adinatóna〉

Definicija
jez. knjiž. oblik perifraze u kojem se pojmovna nemogućnost izražava prirodnom nemogućnošću
Etimologija
grč. adynatón: nemoguće