Hrvatski jezični portal

Kréta

Kréta (Krȋt srp.) ž

Izvedeni oblici
jednina
N Kreta
G Krete
D Kreti
A Kretu
V Kreto / Kreta
L Kreti
I Kretom
Definicija
geogr. otok u I dijelu Sredozemnog mora (Grčka), 8336 km2, 537.000 stan.; Kandija