Hrvatski jezični portal

krivìca

krivìca ž

Izvedeni oblici
jednina
N krivica
G krivice
D krivici
A krivicu
V krivice / krivico
L krivici
I krivicom
množina
N krivice
G krivica
D krivicama
A krivice
V krivice
L krivicama
I krivicama
Definicija
1. djelo krivca, usp. krivac (2)
2. odgovornost za grešku [svaliti krivicu na koga]; krivnja