Hrvatski jezični portal

krȉti

krȉti (koga, što) nesvrš.prez. krȉjēm, imp. krȋj, pril. sad. krȉjūći, prid. rad. krȉo, gl. im. krȉjēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
kriti
 
prezent
jednina
1. krijem
2. kriješ
3. krije
množina
1. krijemo
2. krijete
3. kriju
 
futur
jednina
1. krit ću
2. krit ćeš
3. krit će
množina
1. krit ćemo
2. krit ćete
3. krit će
 
imperfekt
jednina
1. krijah
2. krijaše
3. krijaše
množina
1. krijasmo
2. krijaste
3. krijahu
 
perfekt
jednina
1. krio sam
2. krio si
3. krio je
množina
1. krili smo
2. krili ste
3. krili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam krio
2. bio si krio
3. bio je krio
množina
1. bili smo krili
2. bili ste krili
3. bili su krili
 
imperativ
jednina
2. krij
množina
1. krijmo
2. krijte
 
glagolski prilog sadašnji
krijući
 
glagolski pridjev aktivni
krio, krila, krilo
krili, krile, krila
 
glagolski pridjev pasivni
kriven, krivena, kriveno
kriveni, krivene, krivena
Definicija
činiti da se nešto ne vidi ili ne sazna [kriti osjećaje]
Sintagma
kriti kao zmija noge revno čuvati što, držati u velikoj tajnosti
Etimologija
prasl. i stsl. *kryti (rus. kryt': pokrivati, polj. kryć), lit. krauti: naslagati