Hrvatski jezični portal

kȕrsor

kȕrsor m

Izvedeni oblici
jednina
N kursor
G kursora
D kursoru
A kursor
V kursore
L kursoru
I kursorom
množina
N kursori
G kursora
D kursorima
A kursore
V kursori
L kursorima
I kursorima
Definicija
1. tehn. naprava kojom se određuje kurs plovećih objekata (radiogoniometar, radar); smjeralo
2. inform. znak (obično okomita crta) koja na ekranu monitora označava mjesto gdje će sljedeći znak biti upisan, zamijenjen, brisan i sl.; pokazivač
Etimologija
engl. cursor