Hrvatski jezični portal

kȕrs

kȕrs m 〈N mn kùrsevi〉

Izvedeni oblici
jednina
N kurs
G kursa
D kursu
A kurs
V kursu
L kursu
I kursom
množina
N kursovi
G kursova
D kursovima
A kursove
V kursovi
L kursovima
I kursovima
Definicija
1. pom. pravac i smjer po kojem se plovi ili usmjerava putovanje [kurs broda]
2. smjer politike i sl.; linija
3. razg. (+ srp.) tečaj koji se priređuje u obrazovne svrhe [ljetni kurs]
4. razg. odnos vrijednosti valuta, cijena vrijednosnog papira [kurs dolara]; tečaj
Etimologija
njem. Kurs ← lat. cursus