Hrvatski jezični portal

kẉrva

kẉrva ž 〈G mn -i/-ā/-rāvā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kurva
G kurve
D kurvi
A kurvu
V kurvo
L kurvi
I kurvom
množina
N kurve
G kurva / kurvi
D kurvama
A kurve
V kurve
L kurvama
I kurvama
Definicija
vulg. pejor.
1. a. jez. knjiž. razg. nevjerna žena b. žena koja ulazi u veze s muškarcima za novac; kurba, prostitutka
2. pren. osoba bez karaktera, onaj koji je sklon varanju i lažima, sklon podvali [velika kurva]
Frazeologija
kurva ima riječi i oči kurva (ili onaj koji je kurva) zna biti uvjerljiv, zna se služiti riječima, zna pokazivati lijepo lice, zna obmanjivati svim sredstvima;
lopov u kletvu kurva u plač lopov se pravda riječima, a nevjerna žena plačem;
mláda kurva stàra peza, v. peza ⃟;
šutjeti kao kurva ne izjašnjavati se i ne braniti koga kad je potrebno; odšutjeti
Etimologija
prasl. *kury 〈G *kurъve〉 (rus. kurvá, polj. kurwa) ≃ v. kurac