Hrvatski jezični portal

ktètik

ktètik m 〈N mn -ici, G ktȅtīkā〉

Definicija
gram. pridjev od imena naseljenog mjesta (ojkonima ili ekonima) [zadarski prema Zadar]
Etimologija
grč. ktētikós: posvojni