Hrvatski jezični portal

krúzer

krúzer m

Definicija
pom. jedrilica, jahta tipa »krstaš«
Etimologija
engl. cruiser