Hrvatski jezični portal

astràgāl

astràgāl m 〈G astragála〉

Definicija
1. arhit. ukrasni dio na stupu ispod kapitela, najčešće u obliku niza krupnih biserolikih izbočina
2. anat. jedna od nožnih koščica
Etimologija
grč. astrágalos