Hrvatski jezični portal

kȕlo

kȕlo sr

Definicija
crijevo