Hrvatski jezični portal

kvàzār

kvàzār m 〈G kvazára, N mn kvazári〉

Definicija
astron. vrlo udaljeno nebesko tijelo slično zvijezdi koje emitira intenzivnu plavu i ultraljubičastu svjetlost i snažne radiovalove
Etimologija
engl. quasar ← quas (i stell)ar radio source