Hrvatski jezični portal

kvàrtēt

kvàrtēt m 〈G kvartéta〉

Izvedeni oblici
jednina
N kvartet
G kvarteta
D kvartetu
A kvartet
V kvartete
L kvartetu
I kvartetom
množina
N kvarteti
G kvarteta
D kvartetima
A kvartete
V kvarteti
L kvartetima
I kvartetima
Definicija
glazb.
1. muzičko djelo pisano za četiri glasa ili instrumenta
2. sastav od četiri pjevača ili muzičara [gudački kvartet]
Etimologija
njem. Quartett ← tal. quartetto