Hrvatski jezični portal

lȁbūd

lȁbūd m 〈N mn -ovi/-i, G -ōvā/-ā〉

Izvedeni oblici
jednina
N labud
G labuda
D labudu
A labuda
V labude
L labudu
I labudom
množina
N labudovi
G labudova
D labudovima
A labudove
V labudovi
L labudovima
I labudovima
Definicija
zool.
1. ptica iz roda Cygnus močvarica karakteristično duga vrata (npr. crvenokljuni l. C. color, crni l. C. atratus)
2. (mn) rod velikih močvarica (Cygnus i Chenopsis) iz reda guščarica
Frazeologija
vrat kao u labuda lijep, vitak vrat osobe
Onomastika
pr. (nadimačka, npr. prema dugom vratu): Lȁbūd (Pula, Slavonija), Lȁbudić (Slavonija, Banovina), Lȁbudović (Virovitica, Slavonija), Lebèdina (Makarska, sred. Dalmacija, ← rum.), Lȉbeda (Nova Gradiška)
Etimologija
prasl. *olbǫdь (rus. lébed', češ. labut') ≃ lat. albus: bijel