Hrvatski jezični portal

la

la m

Definicija
glazb. u nizu solmizacijskih slogova G. d̕Arezza, naziv za šesti ton, usp. a1 (I) (3b)