Hrvatski jezični portal

kȃlma (I)

kȃlma (I) ž

Definicija
reg. zatišje, bezvjetrina
Etimologija
tal. calma