Hrvatski jezični portal

ȃr

ȃr m 〈G mn árā/árī〉

Izvedeni oblici
jednina
N ar
G ara
D aru
A ar
V aru
L aru
I arom
množina
N ari
G ara
D arima
A are
V ari
L arima
I arima
Definicija
mjera za površinu zemljišta, 100 m2
Etimologija
lat. area: ravnina, prostor