Hrvatski jezični portal

kȃlfa

kȃlfa m 〈N mn -e, G -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N kalfa
G kalfe
D kalfi
A kalfu
V kalfo
L kalfi
I kalfom
množina
N kalfe
G kalfa
D kalfama
A kalfe
V kalfe
L kalfama
I kalfama
Definicija
1. pov. izučeni obrtnički ili trgovački pomoćnik
2. reg. pomoćnik hodže u mektebu
Onomastika
pr.: Kȃlfić (Ivanić Grad, Vukovar), Kȃlpić (105; Šibenik, sred. Dalmacija)
Etimologija
tur.arap. ḫalīfä: zamjenik