Hrvatski jezični portal

kalàštura

kalàštura ž

Definicija
reg.
1. pejor. raspojasana, bezvrijedna žena koja se svuda povlači
2. pren. pejor. stara, istrošena cipela