Hrvatski jezični portal

jògi

jògi m 〈G -ja〉

Izvedeni oblici
jednina
N jogi
G jogija
D jogiju
A jogija
V jogi
L jogiju
I jogijem
množina
N jogiji
G jogija
D jogijima
A jogije
V jogiji
L jogijima
I jogijima
Definicija
1. onaj koji se bavi jogom, koji prakticira jogu; jogaš
2. asket, filozof koji naučava oslobađanje od osjetilnog svijeta i strasti radi sjedinjenja s božanskim