Hrvatski jezični portal

junk2

junk2 (izg. džȁnk) m

Definicija
smeće
Sintagma
junk mail (izg. junk mȇjl) int. neželjena i nametljiva (najčešće reklamna) poruka koja pristiže e-mailom; spam
Etimologija
engl.