Hrvatski jezični portal

jùrcati

jùrcati (, za kim) nesvrš.prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉,

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
jurcati
 
prezent
jednina
1. jurcam
2. jurcaš
3. jurca
množina
1. jurcamo
2. jurcate
3. jurcaju
 
futur
jednina
1. jurcat ću
2. jurcat ćeš
3. jurcat će
množina
1. jurcat ćemo
2. jurcat ćete
3. jurcat će
 
imperfekt
jednina
1. jurcah
2. jurcaše
3. jurcaše
množina
1. jurcasmo
2. jurcaste
3. jurcahu
 
perfekt
jednina
1. jurcao sam
2. jurcao si
3. jurcao je
množina
1. jurcali smo
2. jurcali ste
3. jurcali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam jurcao
2. bio si jurcao
3. bio je jurcao
množina
1. bili smo jurcali
2. bili ste jurcali
3. bili su jurcali
 
imperativ
jednina
2. jurcaj
množina
1. jurcajmo
2. jurcajte
 
glagolski prilog sadašnji
jurcajući
 
glagolski pridjev aktivni
jurcao, jurcala, jurcalo
jurcali, jurcale, jurcala
 
glagolski pridjev pasivni
jurcan, jurcana, jurcano
jurcani, jurcane, jurcana