Hrvatski jezični portal

kaìnīt

kaìnīt m 〈G kainíta〉

Definicija
min. KCl·MgSO4·3H2O, dvosol sastavljena od kalijeva klorida i magnezijeva sulfata; umjetno gnojivo
Etimologija
grč. kainós: nov + -it