Hrvatski jezični portal

káda1

káda1 ž 〈V kȃdo〉

Izvedeni oblici
jednina
N kada
G kade
D kadi
A kadu
V kado
L kadi
I kadom
množina
N kade
G kada
D kadama
A kade
V kade
L kadama
I kadama
Definicija
hip. od kaduna (ob. samo uz ime) [kada Fatima]