Hrvatski jezični portal

ardȇnte

ardȇnte pril.

Definicija
glazb. uputa na muzičkoj partituri da se izvodi gorljivo, vatreno
Etimologija
tal.