Hrvatski jezični portal

kȁrma

kȁrma m 〈G mn kȃrmā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N karma
G karme
D karmi
A karmu
V karmo
L karmi
I karmom
množina
N karme
G karma
D karmama
A karme
V karme
L karmama
I karmama
Definicija
hind. temeljno učenje u indijskim religijama (hinduizam, budizam itd.) da je život neprekinuti krug ponovnih rađanja i smrti određen djelovanjem u ranijem životu, ukupnost čovjekovih dobrih i loših djela, pobuda i misli koja određuje okolnosti pod kojima će on živjeti u idućoj inkarnaciji
Etimologija
skr.: djelo