Hrvatski jezični portal

kȁmi

kȁmi m

Definicija
rel. u šintoizmu opći naziv za božanstva, prirodne sile, dobre i loše, koje se štuju zbog svoje nadmoćnosti