Hrvatski jezični portal

kȃmi

kȃmi m 〈G -ja〉

Definicija
1. titula japanskih plemića
2. opći naziv za japanska nacionalna božanstva
Etimologija
jap.